Praktijkondersteuning – Huisartsenpraktijk Heelhuys – Barneveld

Welkom bij Huisartsenpraktijk Heelhuys

Op deze website geven wij u informatie over de organisatie van onze huisartsenpraktijk en over wie we zijn, waar we voor staan en wat we u kunnen bieden. Persoonlijke zorg, afgestemd op u als persoon in uw context staat bij ons centraal! Ook houden wij u hier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen Heelhuys. Voor verdere vragen kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met een van onze assistentes.

De praktijk is alleen open voor nieuwe patiënten die recent in Barneveld zijn gaan komen wonen en nog geen huisarts in Barneveld hebben. Om u zich aan te melden kunt u de aanmeldformulier op de website invullen. De assistente zal dan contact met u opnemen.

Als u patiënt bij ons bent kunt u ook veel online regelen  met 'Uw Zorg Online' app

Klik hier en download de ''Uw Zorg Online'' app!

Praktijkondersteuning

De huisartsen worden ondersteund door de doktersassistente en de praktijkondersteuners (POH).

De doktersassistente

De doktersassistentes hebben hun eigen spreekuur waarbij ze zelfstandig taken uitvoeren, zoals:

  • oren uitspuiten;
  • injecties geven;
  • wratten behandelen;
  • ECG’s maken;
  • bloeddrukcontroles;
  • aansluiten van holter-, halfuurs- en 24-uurs bloeddrukmeter;
  • wondbehandeling;
  • hechtingen verwijderen;
  • uitstrijkjes maken;
  • bloedsuiker bepalen.

De praktijkondersteuner somatiek (POH-S)

Patiënten met suikerziekte (diabetes mellitus)  en/of COPD worden periodiek gezien door de praktijkondersteuner somatiek (POH-S). Zij controleert en begeleidt zelfstandig deze patiënten, waarbij ze zo nodig overlegt met één van de huisartsen. Mocht het voor de patiënt niet mogelijk zijn om naar de praktijk te komen, dan zal ze bij hem of haar thuis komen.

De praktijkondersteuner geestelijke gezondheid (POH-GGZ)

In Huisartsenpraktijk Heelhuys werkt Anne-Marie van den Hee als praktijkondersteuner huisartsen  geestelijke gezondheidszorg, kortweg POH-GGZ.
Wat kan u verwachten van de POH-GGZ? In een eerste gesprek brengt de POH-GGZ samen met u uw klachten en vragen in kaart. Klachten zoals somberheid, depressie, slaapstoornissen, angst en paniek, burn-out, relatieproblemen, rouw, ADHD en autisme, huiselijk geweld zijn veel voorkomende klachten die besproken kunnen worden..
De POH-GGZ adviseert u over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kunnen  vervolggesprekken bij de POH-GGZ zijn. Ook is het mogelijk dat er een advies wordt gegeven voor verdere behandeling of begeleiding elders.
De POH-GGZ kan dus helpen door:
⦁ het verhelderen van problemen;
⦁ het geven van voorlichting over klachten, oorzaken en mogelijke oplossingen;
⦁ het geven van advies over behandeling en verwijzing;
⦁ begeleiding in de huisartsenpraktijk;
⦁ nazorg na behandeling in de GGZ.
De POH-GGZ heeft een beroepsgeheim. Dat betekent dat zij niet met anderen praat over de zaken die u vertelt.
In overleg met u kan uw huisarts u verwijzen naar de POH-GGZ.
U hoeft voor de gesprekken met de POH-GGZ niet te betalen. De kosten worden vergoed door de basisverzekering. Uw eigen risico wordt niet aangesproken omdat de zorg onder huisartsenzorg valt. Ook hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.
BELANGRIJK! Afzeggen van een afspraak
Zeg uw afspraak alleen af als dit echt niet anders kan. Het is belangrijk dat u minimaal
48 uur van te voren afbelt bij de assistente van de huisartsenpraktijk. In de tijd die voor u gereserveerd is, kan dan namelijk nog iemand anders bij de POH-GGZ komen. Gezien de aard van de problematiek en de kostbare tijd die voor deze gesprekken worden gereserveerd, vinden wij het belangrijk u hierop te attenderen.